İzmir İl Müdürlüğü
 

Kadın Sağlığı Eğitim Programı 25 Nisan 2013

Türkiye Aile Sağlığı Planlama Vakfı tarafından oluşturulan Kadın Sağlığı Eğitim Programı(KSEP), Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü bünyesinde çalışan kadın personele 9 Nisan 2013 tarihi itibariyle Salı ve Perşembe günleri olmak üzere uygulanmaya başlamıştır. İl Müdürlüğümüzde görev yapan Uzm. Sosyolog Vuslat ERSEN DOĞAN tarafından toplantı salonumuzda verilen eğitim KSEP yedi haftalık bir eğitimi kapsamaktadır. Eğitim konuları;

 

1)       Üreme Organları ve İşlevleri

2)       Doğurganlığın Düzenlenmesi

3)       Üreme Sağlığını Koruyucu Davranışlar

4)       Cinsellik

5)       Haklar

6)       Çocuklar ve Ergenler

7)       Temizlik-Beslenme-Genel Sağlığı Koruyucu Davranışlar olmak üzere 7 modül içermektedir.

Programın amacı;

1)Kadınların bedenlerini tanımasını sağlamak,

2)Kadınları temizlik konusunda bilinçlendirerek yaşam ortamlarının geliştirilmesini sağlamak,

3) Kadınları beslenme konusunda bilinçlendirerek yeterli, dengeli ve ekonomik beslenmeyi desteklemek,

4)Kadınların doğurganlık sürecini yönetmesini sağlamak,

5) Kadınların gebelik, doğum ve lohusalık süreçleri ile ilgili sağlık bilincini yükseltmek,

6) Kadınlara üreme sağlığını koruyucu davranışlar kazandırmak,

7)Kadınları kendilerini ifade etme ve iletişim sorunlarını çözme konusunda desteklemek,

8) Kadınlara cinsellik ile ilgili temel bilgileri vererek aile bireyleri arası paylaşım ve iletişimi geliştirmek,

9)Kadınları haklarını öğrenme ve kamu hizmetlerinden yararlanma konusunda desteklemek

10) Kadınları çocuk ve ergen gelişimi konusunda bilgilendirerek annelik rolünü geliştirmek,

 11)Kadınların kendileri ve aileleri için uyguladıkları genel sağlıkla ilgili hatalı davranışları düzeltip doğru davranış kazandırmaktır.

Kadın Sağlığı Eğitim Programı

Kadın Sağlığı Eğitim Programı