İzmir İl Müdürlüğü
 

Aile ve Sosyal Politikalar İzmir İl Müdürlüğü ve Türkiye Sakatlar Derneği İzmir Şubesinin ortaklaşa “Engelliler Nerede?” Temalı Panel düzenlenmiştir. 04 Temmuz 2013

29 Haziran 2013 tarihinde Narlıdere Huzurevinde Vali Yardımcımız Sayın Adem Karahasanoğlu,

İzmir Milletvekili Sayın Hülya Güven ,İzmir Milletvekili Sayın Nesrin Ulema’nın katılımlarıyla gerçekleştirilen;  Aile ve Sosyal Politikalar İzmir İl Müdürlüğü ve Türkiye Sakatlar Derneği İzmir Şubesinin ortaklaşa “Engelliler Nerede?” Temalı Panel düzenlenmiştir.

Panelde konuşan Vali Yardımcısı Sayın Adem Karahasanoğlu konuşmasında; Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünün görev alanına giren konularda mevcut durumdan daha iyi şekilde hizmet verdiğini, aynı zamanda Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından da sorumlu olduğunu, kapılarına gelen hiçbir vatandaşı geri çevirmediklerini, engellilerden Valilik binasında ikinci kata çıkamayanlara bizzat aşağı inerek sorunlarını dinlediklerini, engellilerin örgütlü olarak seslerini duyurmaya çalıştıklarında sorunlarının her geçen gün daha iyi konuma geleceklerini belirtmişler ve panelde emeği geçen tüm kişi ve kuruluşlara teşekkür etmişlerdir.

İzmir Milletvekili Sayın Hülya Güven yaptığı konuşmasında; artık engelli vatandaşlarımızın eve kapanmak istemediklerini bir birey olarak alışveriş yapmak istediklerini, evlere rahat girip çıkmak istediklerini, rahat bir şekilde seyahat etmek istediklerini, sağlık sorunları varsa onların tamamen düzelmesini istediklerini, istihdam istediklerini ve her şeyden önemlisi kendilerini bir birey olarak kabul edilmek istediklerini; bu isteklerin yerine gelmesi için tüm partilerin ortak çalışması gerektiğine inandıklarını ve hep birlikte çok şeyin başarılabileceğini inandıklarını belirtmişlerdir.

İzmir Milletvekili Sayın Nesrin Ulema yaptığı konuşmada; engelli vatandaşlarımızın da bu ülkede yaşayan yetmiş altı milyon vatandaşımızla eşit haklara, pozitif ayrımlara sonuna kadar hakları olduklarına inandıklarını, toplum olarak engellilerimiz hem sosyal hem de çalışma hayatına katılımları sağlamak yönünde engelsiz bireylere de çok ciddi sorumluluklar düştüğüne inandıklarını, ülkemizde yaşayan dokuz milyon engellimizi yaşamış oldukları sıkıntılar noktasında hem Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının hem İl Müdürlüklerinin, engelli bireyler ve engelli bireylerinin aileleriyle iç içe olan Sivil Toplum Kuruluşlarının önümüzdeki süreçte oluşturulacak politikalarda çok etkin görev aldığını, Cumhuriyet tarihinde ilk defa 2005 yılında engellilerle ilgili kanun oluşturulduğunu, yaklaşık 1500 maddelik engelli hukukunu oluşturduklarını, 2010 yılında gerçekleştirilen referandumla engellilerimize tanınacak hakların Anayasanın eşitlik ilkesine aykırı sayılamayacağını belirtilmişlerdir. Öncelikle çözülmesi gereken sorunların engellilerin eğitim hayatına tam olarak katılımlarını sağlamak, engellilerimizin sağlıkla ilgili problemlerini çözmek, engellileri kendi başına bir birey olarak hayatlarını devam ettirmeleri için istihdam hayatına dahil etmek olduklarını belirtmişlerdir. Engellilerimizin eğitim ile ilgili ailelerimizle evde bakım ücreti adı altında özellikle annelerimize maaş verdiklerini, engellerimizin eğitimi ve rehabilitasyonun sağlanması için engellilerimiz evinden ücretsiz aldıklarını, sağlık yönünden tüm hastanelerin hizmetlerini engellilerimize sonuna kadar açtıklarını belirtmişlerdir. İlk defa ÖSYM ve Aile Sosyal Politikalar Bakanlığınca ortaklaşa yürütülen Engelli Merkezi Seçme sınavını gerçekleştirdiklerini ve sınav sonucunda da başarılı olan engellilerimiz kamuda açık olan kadrolara yerleştirme işlemini gerçekleştirdiklerini ve 2013 yılında da 7500 engelli istihdamını sağlayacaklarını, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve İŞKUR ile beraber yürüttüğü zihinsel engellilerin istihdam hayatına katılmaları için Korumalı İş Yeri uygulamasının başlatıldığını belirtmişlerdir.

Moderatörlüğünü Aile ve Sosyal Politikalar İzmir İl Müdürü Zafer Yıldırım’ın yaptığı panelde panelist olarak Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Yardımcısı Metin Kurşun, İŞKUR Şube Müdürü Cengiz Özer, Halk Sağlığı İl Müdürlüğü Evde Sağlık Hizmetleri Koordinatörü Avukat Hamiyet Aydın Ateş ve Psikolog İlknur Peder katılmışlardır. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın Engelli Politikası, Engelli Psikoloji, Engelli İstihdamı ve Evde Engellilere Sağlık İstihdamı konuları değerlendirilmiştir.

İl Müdür Yardımcımız Metin Kurşun yaptığı konuşmada; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının SHÇEK dönemindeki başlayan ve devam eden çalışmalar ile birlikte devrim niteliğinde düzenlemeler yapıldığını, 17000 engellimize evde bakım maaşı verildiğini, 2005 yılında çıkan kanunla sosyal hak anlayışının değiştiğini acıma ve merhamet duygusunun artık sosyal hak çerçevesinde değerlendirildiğini, bu kanunla birlikte tüm kamu ve kuruluşların engellilerin ulaşılabilirliğine açık hale getirmelerini, umut evlerinin açıldığını, ayrımcılığa son verilmesini ve fırsat eşitliğinin sağlanması gerektiğini, Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesini ilk imzalayan ülkeler arasında olduğumuzu, ALO 183 hattıyla engelli ihmal ve istismarın bildirilebileceğini, Özel Bakım Merkezlerinin 3 ayda bir denetlendiğini, Girişimcilik Engel Tanımaz Projesinin hayata geçirileceğini belirtmişlerdir.

Engelli Psikoloji konusunda konuşma yapan Psikolog İlknur Peder konuşmasında; Toplumda engellilere yönelik acıma ve merhamet duygusu ile bakıldığını, acıma kültüründe uzaklaşmamız gerektiğini; sadaka kültürüyle yetiştirildiklerinden; Yaratıcı bir şeyi eksik verirse onu başka bir şeyle takviye ettiğini belirtmişlerdir.

Evde Sağlık Hizmetleri konusunda konuşma yapan Halk Sağlığı İl Müdürlüğü Evde Sağlık Hizmetleri Koordinatörü Avukat Hamiyet Aydın Ateş konuşmasında; 4420 kişiye evde sağlık hizmeti götürdüklerini, engelli hizmetlerinde öğrenecek çok şeyleri olduklarını, 5000 aileyi ziyaret ettiklerini, açılacak olan ve devam eden kursların olduğunu, sosyal medya ile ilgili çalışmalarının olduğunu belirtmiştir.

İŞKUR Şube Müdürü Cengiz Özer yaptığı konuşmada her iş arayanın, her işverenin İŞKUR’da bir iş meslek danışmanı olduğunu, 4857 Sayılı Yasanın 30. Maddesine göre 50 ve üstü tüm Kamu ve Özel Kuruluşların engelli personel çalıştırma zorunluluğu olduğunu, istihdamda güçlük çeken vatandaşlarımıza kurs hizmetlerinin sağlandığını, doğru istihdamın sağlanması için gerekli çalışmaların yapıldığını belirtmişlerdir.

 

İl Müdürümüz Zafer Yıldırım panelistler adına Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğümüzle koordinasyon halinde çalıştıklarından dolayı Türkiye Sakatlar Derneği Başkanına, üyelerine, tüm engellilerimize, Vali Yardımcımız Sayın Adem Karahasanoğlu’na, İzmir Milletvekili Sayın Hülya Güven’e ve İzmir Milletvekili Sayın Nesrin Ulema’ ya teşekkür etmişlerdir.

Panel sonunda İzmir Milletvekili Sayın Nesrin Ulema İl Müdürümüz Zafer Yıldırım’a; İzmir Milletvekili Sayın Hülya Güven Psikolog İlknur Peder’e; Vali Yarımcımız Sayın Adem Karahasanoğlu İl Müdür Yardımcımız Metin Kurşun’ a; Türkiye Sakatlar Derneği İzmir Şube Başkanı Erdem Çerçioğlu İŞKUR Şube Müdürü Özer’ e; Narlıdere Kaymakamı Sayın Osman Aslan Canbaba Evde Sağlık Hizmetleri Koordinatörü Avukat Hamiyet Aydın Ateş’ e plaketlerini sunmuşlardır.

Engeliler Nerede Panel (1)
Engeliler Nerede Panel (2)
Engeliler Nerede Panel (3)
Engeliler Nerede Panel (4)
Engeliler Nerede Panel (5)
Engeliler Nerede Panel (7)
Engeliler Nerede Panel (14)
Engeliler Nerede Panel (6)
Engeliler Nerede Panel (8)
Engeliler Nerede Panel (9)
Engeliler Nerede Panel (10)
Engeliler Nerede Panel (11)
Engeliler Nerede Panel (12)
Engeliler Nerede Panel (13)