İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ VE BAĞLI KURULUŞLAR İÇİN SÜREKLİ İŞÇİ KADROSUNA GEÇİŞ SINAV DUYURUSU

    696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye istinaden 01.01.2018 tarih ve 30288 sayılı tebliğ ile yayımlanan Usul ve Esasların 14. Maddesinin 1. Fıkrası gereği Sürekli İşçi Kadrosuna geçirilecek personel ile ilgili yapılacak sınav Bakanlığımızca “Sözlü Sınav” olarak belirlenmiştir.
     Bu kapsamda İl Müdürlüğümüz ve bağlı kuruluşlarımızda görev yapan Tespit Komisyonunca sınava girme hakkı kazanan personelin sınavı, “Sınav Komisyonu” tarafından sözlü sınav olarak uygulanacaktır.
  Yapılacak olan sınav personelin çalıştığı kurumlarda komisyona tahsis edilen yerde 08.03.2018/22.03.2018 tarihleri arasında yapılacak olup; sınavların günü ile ilgili program ayrıca ilan edilecektir.
        İlgililere önemle duyurulur.
 


Sonraki Sayfa: “Koruyucu ve Önleyici Hizmetler Kapsamında Sosyal Hizmet Merkezlerinin Desteklenmesi Projesi” Kapsamında Personel Alımı İlanı

Önceki Sayfa : İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ VE BAĞLI KURULUŞLAR İÇİN SÜREKLİ İŞÇİ KADROSUNA GEÇİŞ SINAV SONUÇLARI AÇIKLANMIŞTIR.