İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ VE BAĞLI KURULUŞLAR İÇİN SÜREKLİ İŞÇİ KADROSUNA GEÇİŞ SINAV SONUÇLARI KESİNLEŞEN LİSTE

24 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 01/01/2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında çalıştırılmakta olan işçilerin sürekli işçi kadrolarına geçirilmesine ilişkin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23. ve 24. Maddelerinin uygulanmasına dair usul ve esaslar kapsamında, sürekli işçi kadrosuna geçiş için başvuruları kabul edilen hak sahiplerinin girmiş oldukları sınavda başarılı ve başarısız olanlara ait kesinleşmiş listeler ekte yayımlanmıştır.

Bu ilan tebliğ yerine geçer. Başvuru sahiplerine ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Yayımlanan liste sözlü sınav listesi olup, 01.01.2018 tarih ve 30288 sayılı tebliğin “Hak Sahipliği Açısından Kapsamın Belirlenmesi” konulu 5. Maddesinin 2. Fıkrasının a bendinde belirtilen, 14/07/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesinin (A) bendinin (8) numaralı alt bendinde belirtilen şart gereği sürekli işçi kadrosuna geçiş için başvurusu kabul edilen ve sözlü sınavda başarılı olan personelin “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması” devam ettiğinden kesin sonuç değildir.

İlgililere ilanen tebliğ olunur. 28 Mart 2018

İl Müdürlüğü
Narlıdere Huzurevi
Konak Sosyal Hizmet Merkezi
Buca Sosyal Hizmet Merkezi
Buca Huzurevi
Karabağlar Sosyal Hizmet Merkezi
Ayşe Sevinç Solmaz Engelli Bakım Merkezi
Buca ÇODEM
1. Kadın Konukevi
Mehlika ÇODEM
Bornova Nevvar Salih İşgören Huzurevi
Zübeyde Hanım Huzurevi
Bayraklı Sosyal Hizmet Merkezi
Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi
Karşıyaka Çocuk Evleri Sitesi
2. Kadın Konukevi
Adem Dertsiz Huzurevi
ŞÖNİM
Çiğli ÇODEM
Foça Huzurevi
Menemen Sosyal Hizmet Merkezi
Torbalı Sosyal Hizmet Merkezi
Torbalı Huzurevi
İzmir Huzurevi


Sonraki Sayfa: Taziye Mesajı 22.11.2018

Önceki Sayfa : Koruyucu Önleyici Hizmetler Kapsamında Sosyal Hizmet Merkezlerinin Desteklenmesi Projesi Kapsamında İstihdam Edilecek Personel Hakkında(Süresi Dolmuştur)