İl Müdürümüz 11. Ulusal İleri Yaş Sempozyumuna Katılmıştır.

      İzmir Valiliği Himayelerinde, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Ege Geriatri Derneği işbirliği ile gerçekleştirilen 2. Uluslararası, 11. Ulusal İleri Yaş Sempozyumunun açılışı 21 Mart 2018 tarihinde Tarihi Havagazı Fabrikası Kültür Merkezinde gerçekleştirilmiştir.
           İki gün süren sempozyuma Sosyal Dışlanma ve Yaşlı konulu panele oturum başkanı olarak katılan İl Müdürümüz yaptığı açılış konuşmasında Nesim TANĞLAY; Bakanlığımızın Yaşlı alanında sunduğu hizmetlerden, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile STK’larla yapılacak işbirliği çerçevesinde verilen hizmetlerin çeşitlendirilebileceğini ifade etmiştir.
         Sempozyumun bu yıl teması “Sosyal Dışlanma ve Yaşlılık” olmakla birlikte; 21 Mart 2018 tarihinde Sosyal Dışlanma ve Yaşlı, Sağlıkta Dışlanma, Şehrimizdeki Projeler konulu paneller, 22 Mart 2018 tarihinde ise Başarılı Yaşlanma Konferansı, Mekan-Algı-Dışlanma, Sosyal Dışlanma ile Mücadele, STK’ların Yaşlının Sosyal Dışlanmasının Önlenmesindeki Rolü konulu paneller gerçekleştirilmiştir.

 


Sonraki Sayfa: İl Müdürümüz ve Müsiad İzmir Başkanı İzmir Huzurevini Ziyaret Etmiştir.

Önceki Sayfa : İl Müdürümüz “Yaşlılara Saygı Haftası” Kapsamında Yaşlılarımızla Buluşmuştur.