İl Müdürümüz Nesim TANĞLAY'ın "Dünya Çocuk Hakları Günü" Mesajı

     

           Çocukların yetişkinlerden farklı ihtiyaçlara sahip olduğu ve dünya genelinde çocukların karşı karşıya kaldıkları hak ihlallerini gündeme taşımak amacıyla 20 Kasım 1989 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından hazırlanan “Çocuk Haklarına Dair Sözleşme” 193 ülke tarafından imzalamış ve o tarihten bu yana 20 Kasım “Dünya Çocuk Hakları Günü” olarak kutlanmaktadır.
             Her çocuk sağlık, eğitim ve diğer tüm imkânlardan yararlanma ve barış dolu bir dünyada hayatın tüm güzelliklerini yaşama hakkına sahiptir. Suç mağduru, suça sürüklenen, sokakta ve risk altında bulunan çocuklarımızın sevgi dolu bir ortamda, şiddetten, açlıktan, kötü alışkanlıklardan, kin ve nefretten uzak yaşayabileceği bir dünya kurarak; sağlık ve barınma sorunu olmayan, her türlü istismardan korunmuş, üreten, özgüveni olan, düşünen, çevresi ile olumlu iletişim kuran, aklın ve bilimin ışığında kendini geliştirmiş, geçmişini unutmayan ve geleceğe ümitle bakan çocuklar yetiştirmek hepimizin ortak görevidir.
          20 Kasım Çocuk Hakları Günü; çocuklara ve büyüklere haklarını hatırlatmak içindir. Dünya çocuklarının karşılaştıkları yoksulluk, cinsel sömürü, şiddet ve istismar riskleri yetişkinlerden daha yüksektir. Yine, çocukların bir yetişkin olduklarında, içinde bulundukları toplumların siyasal, sosyal ve ekonomik kalkınma çabalarına katılma açısından eğitim hakkından eksiksiz yararlanmaları esastır. Bir çocuğu eğitmek, ailenin bütününü eğitmek demektir. Aileler için geçerli olan, toplumlar için ve ülkeler için de geçerlidir. Bugüne dek yapılan pek çok araştırma kalkınma için çocukların eğitiminden daha etkili başka bir araç olmadığını göstermiştir. Eğitim hedefine ulaşmada ne kadar başarılı olduğumuz, diğer bütün hedeflere ulaşabilme yeteneğimiz açısından yaşamsal önem taşımaktadır. Bu hedefleri yaşama geçirerek daha güçlü, daha sağlıklı, daha eşitlikçi ve daha müreffeh olabiliriz.
            Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın özel bir duyarlılığa ve özel bir korumaya ihtiyacı vardır. Unutulmamalıdır ki çocuk haklarının korunması sosyal devlet olmanın gereğidir. Bu duygu ve düşüncelerle "Dünya Çocuk Hakları Günü" nü kutluyor, tüm çocuklarımızın gözlerinden öpüyor, sevgi ve barış dolu bir yaşam diliyorum.
 

Nesim TANĞLAY
Aile ve Sosyal Politikalar İzmir İl Müdürü

 


Sonraki Sayfa: İl Müdürümüz Nesim Tanğlay Uluslararası Kamusal Yaşamda Mükemmeliyet ve Kalite Konferansına katıldı.

Önceki Sayfa : 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında etkinlikler düzenlendi.