İl Müdürümüzün 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü Kutlama Mesajı

           

             Kız çocuklarının yaşama, gelişme, korunma ve katılım haklarının güvence altına alınarak, insan haklarından tam ve etkili bir şekilde yararlanmalarını sağlamak düşüncesinden hareketle; Türkiye, Kanada ve Peru tarafından gerçekleştirilen girişimler sonucunda Birleşmiş Milletler Genel Kurulunca 2012 yılından itibaren 11 Ekim’in “Dünya Kız Çocukları Günü” olarak kutlanmasına karar verilmiştir. Alınan bu kararla kız çocuklarının hayatlarını etkileyecek kararlara katılımının desteklenmesinin, güçlendirilmesinin son derece önemli olduğu, ayrıca bunun başarılmasının kız çocuklarına ayrımcılık ve şiddet sarmalını kıracağı da belirtilmiştir.

 
             Ülkemizde kız çocuklarının karşılaştığı en büyük sorun, şiddet ve erken yaşlarda yaptırılan evliliklerdir. Erken yaşta evlilik sonucu kız çocuklarımız geri dönüşün çok zor olduğu bir sürece başlıyorlar ve sosyal hayatlarının neredeyse olmadığı bir kısır döngü içine giriyorlar. Erken yaşta evlilikler önce bireyi, daha sonra tüm toplumu etkileyecek yıkıcı sonuçlar doğurmaktadır. Anne-çocuk ölümleri, üreme sağlığına yönelik sorunlar, kadına yönelik şiddet ve istismar bu sonuçlardan birkaçıdır. Erken yaşta evliliğin temelinde de kız çocuklarına yönelik yapılan cinsiyet ayrımcılığı ve kızlarımızın eğitim hizmetlerinden yararlandırılmaması yatmaktadır.
 
             Bu bağlamda baktığımızda karşımıza öncelikli olarak çıkan tek kavram var o da eğitim. Şüphesiz kadın ve kız çocuklarının güçlenmesi, haklarının farkında olması, kendi ayakları üzerinde durarak geleceğini planlaması ve bu plana yönelik adımlarına kendi karar vermesi adına her zaman dediğimiz gibi eğitim en büyük unsurdur.
 
            Bu noktada da devreye “aile” kavramı girmektedir. Toplumumuzun temelini oluşturan aile kurumuna büyük görevler düşmektedir. Sağlıklı aile yapısı yalnız kendi üyeleri için değil, içinde yaşadığı toplum için de bir güven ve denge unsurudur.  Aile kurumu başta aile bireyleri olmak üzere toplum için  koruyucu, önleyici ve eğitici bir güce sahiptir. Ailenin bu gücünden  hareketle Bakanlığımızca oluşturulan Aile Eğitim Programları (AEP) ile ailenin güçlenmesi ve aile yapısı içinde büyüyen çocukların sağlıklı gelişimi ve eğitimi hedeflenmektedir.
 
                Ülkemizde ve Dünyada kız çocuklarımızın eğitim ve öğretim imkanlarından, insan haklarından ve özgürlüklerinden eşit şekilde faydalandığı bir toplum temennisiyle başta kuruluşlarımızda korunma ve bakım altında olan kız çocuklarımız olmak üzere tüm kızlarımızın 11 Ekim “Dünya Kız Çocukları Günü”nü kutlarım.

 

Nesim TANĞLAY

Aile ve Sosyal Politikalar İzmir İl Müdürü

 
 
 
 


Sonraki Sayfa: İl Müdürlüğümüz İle Dokuz Eylül Üniversitesi Arasında Protokol İmza Töreni Gerçekleştirilmiştir.

Önceki Sayfa : Nevvar Salih İşgören Huzurevimizde Bocce Turnuvası Açılış Töreni Gerçekleştirilmiştir.