İl Müdürümüzün 5 Aralık “Dünya Kadın Hakları Günü” Mesajı

       

       Türk kadını, 1926 yılında “Türk Medeni Kanunu”nun kabulü ile aile ve sosyal çevrede birey olarak yerini almış ve 5 Aralık 1934 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kadınlara tanınan “Seçme ve Seçilme Hakkı” ile birlikte Türk siyasi hayatında söz sahibi olmuştur. Bu tarih aynı zamanda “Kadın Hakları Günü” olarak kutlanmaktadır.
      Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, “Bir toplum aynı gayeye bütün kadınları ve erkekleriyle beraber yürümezse, ilerlemesine ve medenileşmesine teknik bakımdan imkan, ilmi bakımdan da ihtimal yoktur” diyerek kadınlarımızın erkeklerle eşit haklara sahip olmasının yolunu açmıştır.
Bu noktada önemli olan konu; kadınlarımızın haklarını bilmesi, kadın haklarının korunması ve var olan sorunlarının çözümlenmesi olacaktır. Demokratik bir toplum için kadınların güçlendirilmesi, çalışma alanlarının genişletilmesi, eğitimden sağlığa, yasama, yürütme ve yargıdan iş dünyasına, siyasetten ekonomiye kadar yaşamın her alanında eşit fırsat ve imkanlardan yararlanmaları yönündeki çabalar bugünün önemli bir vurgusudur.
        Bu gaye ve çabayla, Bakanlığımız Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü ve İl Müdürlüğümüze bağlı Şiddet Önleme ve İzleme Merkezimiz aracılığıyla daima dezavantajlı durumda olan kadınlarımızın yanında olduk ve olmaya da devam edeceğiz. Kadına yönelik gerçekleştirilen her tür şiddetin karşısında durmaktayız. Kadına şiddet insanlığa ihanettir.  Bu bir insanlık suçudur ve asla kabul edilemez. Yoğun olarak gerçekleştirilen farkındalık ve bilinçlendirme çalışmalarıyla beraber kanayan yaramız olan şiddet ve kadın hakları ihlallerinin son bulacağını ümit ediyorum.
         Aile kurumumuzun temel taşı, emeğin ve özverinin simgesi, fedakarlığı, sevecenliği, çalışkanlığı ve üretkenliğiyle her zaman ailesine ve topluma katkı sağlayan, şehit ve gazi anneleri ve eşleri olmak üzere tüm kadınlarımızın “Dünya Kadın Hakları Günü”nü kutluyor, sevgi ve saygılar sunuyorum.


Nesim TANĞLAY
Aile ve Sosyal Politikalar İzmir İl Müdürlüğü
 


Sonraki Sayfa: İzmir'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında etkinlikler düzenlendi.

Önceki Sayfa : Kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında farkındalık semineri gerçekleştirildi.