İl Müdürümüzün 8 Mart "Dünya Kadınlar Günü" Mesajı

 

           Kadınlarımız, bir toplumun yapısını güçlendirip, şekillendiren, aile birliğinin en önemli unsuru olan özverinin ve sevginin kaynağı olmuşlardır. Şefkat ve fedakarlık, sevgi ve sağduyu timsali olan kadınlarımız; ailemizin temel taşı, hayatlarımızın en önemli aktörleridir.

       Kalkınmış ve gelişmiş bir toplum hedefi için kadınlarımızla omuz omuza vererek zorlukları göğüslemeli, onlara güvenle yaşayabilecekleri, üretime katkıda bulunabilecekleri  bir dünya sağlamalıyız. Unutmamalıyız ki bir toplum kadınına ne kadar çok değer verirse, o toplum o kadar sağlıklı olur. Çünkü kadın annedir, kadın gelecek nesillerin eğiticisidir.
 
          Biz tarih boyunca “Cennet anaların ayakları altındadır” anlayışındaki bir medeniyetin, kadınlara yönelik her türlü ayrımcılığı reddeden, kadını her zaman baş tacı eden, onlara çok değer veren bir geleneğin temsilcileriyiz. Bizler bugüne kadar kadınlara yönelik her türlü şiddetin, ayrımcılığın ve istismarın karşısında olduğumuz gibi bundan sonra da olmaya devam edeceğiz.

          Bu duygu ve düşüncelerle; kadınlarımızın, her ne sebep olursa olsun şiddete maruz kalmayacakları, ekonomik, toplumsal ve siyasal alanda etkinliklerini daha da artırdıkları, toplumda daha görünür ve güçlü bir vizyona sahip oldukları bir gelecek dileklerimle tüm kadınlarımızın  “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” nü kutlar  sağlıklı, mutlu ve huzurlu günler dilerim.


Nesim TANĞLAY
Aile ve Sosyal Politikalar İzmir İl Müdürü

Sonraki Sayfa: Birleşmiş Milletler Yüksek Komiserliği Tarafından Mültecilerin Hak ve Sorumlulukları Konusunda Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleştirilmiştir.

Önceki Sayfa : İl Müdürümüzün 14 Mart "Tıp Bayramı" Kutlama Mesajı